Categorieën
Praktijkinformatie

Waarneming

Waarneming tijdens Nascholing en Vakanties
Tijdens (verplichte) nascholingen en tijdens vakanties van de huisarts wordt er waargenomen door een waarnemend huisarts die op de praktijk zelf werkzaam is. Meestal is dit dr. Bosch, die de praktijk goed kent.

Calamiteiten-regeling bij onverwachte afwezigheid van de huisarts
Wanneer er, door een calamiteit, onverwacht, geen huisarts aanwezig is op de praktijk wordt er voor spoedgevallen kortdurend (maximaal een dag) collegiaal waargenomen door de overige huisartspraktijken in Hillegom totdat het probleem is opgelost. Vanzelfsprekend hopen we dat deze situatie zich nooit zal voordoen. Mocht dit toch het geval zijn dan wordt u door de praktijkassistente of via het antwoordapparaat verwezen naar een andere huisarts in Hillegom. De eerste letter van uw achternaam bepaalt waar u terecht kunt. Onderstaand vindt u de telefoonnummers van de overige huisartsenpraktijken in Hillegom (0252)

dr. Dekker 51 57 71
dr. v Dusseldorp 52 12 20
dr. van der Kaaden 51 51 14
dr. Kelderman / Wallaart 51 51 21
dr. Hamann / v.d. Kleij 51 96 85
dr. Saaf 51 54 17
dr. Tubbergen 24 02 60