Praktijkinformatie

Levensbedreigende situaties: bel 112

Praktijkadres
Medisch Centrum Hillegom, Huisartsenpraktijk Lommelaars
Van den Endelaan 38 2181 EK Hillegom

We adviseren u altijd eerst te bellen voordat u naar de praktijk komt. Dit voorkomt dat u, bijvoorbeeld tijdens lunchpauze, voor een gesloten deur staat.
Via het praktijknummer belt u met de assistente, informeren wij u telefonisch over onze bereikbaarheid en kunt u zich via het keuzemanier laten doorschakelen naar de Spoedlijn en de Herhaalreceptenlijn.

Telefoon- en faxnummers
-Praktijknummer overdag 0252 – 74 01 40
-Spoed overdag 0252 – 74 01 42
-Herhaalrecepten 0252 – 74 01 41
-Fax 0252 – 74 01 45

(Opbel) tijden
-Afspraken maken voor spreekuurbezoek 08.00 – 10.00 en 11.00 – 12.00
-Aanvragen niet-spoedeisend huisbezoek 08.00 – 10.00
-Herhaalrecepten aanvragen via herhaalrecepten-lijn 7 x 24 uur
-Brengen van urine voor onderzoek 08.00 – 10.00
-Spreekuur doktersassistente (alleen volgens afspraak) 14.30 – 16.00
-Vragen naar uitslag van verschillende onderzoeken 16.00 – 17.00

Spoedgeval in Avond- Nacht en Weekenduren 0252 – 240 212
Doktersdienst Duin- en Bollenstreek, Rijnsburgerweg 4b in Voorhout.
Meer informatie over de dokterspost vindt u op deze website onder het Tabblad Doktersdienst.

Uw privacy

In ons privacyregelement is vastgelegd hoe we uw privacy bewaken. Zo houden alle medewerkers van de praktijk zich aan het beroepsgeheim, wordt schriftelijke informatie aan derden niet zonder uw toestemming gegeven en zijn onze internetverbindingen voor het uitwisselen van medische gegevens met overige zorgverleners beveiligd.