Categorieën
Praktijkinformatie

Klachtenregeling

Goed contact met uw huisarts en praktijkmedewerkers is heel belangrijk, een goed georganiseerde praktijk eveneens. Als NHG-geaccrediteerde praktijk werken we continue aan (verbetering van) onze kwaliteit. Uw mening is daarbij voor ons van belang.

Het kan voorkomen dat u minder tevreden bent over onze zorg, communicatie of organisatie. We horen dit graag om zo mogelijk verbeteringen in gang te kunnen zetten en nodigen u dan ook uit om eventuele onvrede met de huisarts te bespreken. Meestal komen we er samen wel uit en heeft het gesprek positieve gevolgen voor alle betrokkenen. Mocht u het lastig vinden om een klacht mondeling kenbaar te maken dan kunt u het onderstaande klachtenformulier van de praktijk downloaden.

» Klachtenformulier nog niet beschikbaar via de website.

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijk klachtenfunctionaris. De praktijk is aangesloten bij de landelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris van de SKGE kiest geen partij en alles wat u de functionaris vertelt is vertrouwelijk.