Categorieën
Praktijkinformatie

Klachtenregeling

Goed contact met uw huisarts en praktijkmedewerkers is heel belangrijk, een goed georganiseerde praktijk eveneens. Als NHG-geaccrediteerde praktijk werken we continue aan (verbetering van) onze kwaliteit. Uw mening is daarbij voor ons van belang.

Het kan voorkomen dat u minder tevreden bent over onze zorg, communicatie of organisatie. We horen dit graag om zo mogelijk verbeteringen in gang te kunnen zetten en nodigen u dan ook uit om eventuele onvrede met de huisarts te bespreken. Meestal komen we er samen wel uit en heeft het gesprek positieve gevolgen voor alle betrokkenen. Mocht u het lastig vinden om een klacht mondeling kenbaar te maken dan kunt u het onderstaande klachtenformulier van de praktijk downloaden.

» Klachtenformulier nog niet beschikbaar via de website.

Komt u er met ons niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijk klachtenfunctionaris. De praktijk is aangesloten bij de landelijke Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris van de SKGE kiest geen partij en alles wat u de functionaris vertelt is vertrouwelijk.

Categorieën
Praktijkinformatie

Inschrijven als patiënt

Inschrijven als patient
Op dit moment is de praktijk gesloten voor inschrijving van nieuwe patiënten die geen familie of partner van één van onze patiënten zijn. We verwachten dat we, door verhuizing van patiënten, medio 2024 weer ruimte zullen hebben voor inschrijving van nieuwe bewoners van Hillegom die nog niet zijn ingeschreven bij één van de andere Hillegomse huisartsenpraktijken.

Kennismakingsgesprek
We stellen het op prijs als u vóór inschrijving een afspraak voor een kennismakingsgesprek maakt.

Inschrijfformulier
U kunt in Nederland slechts in één huisartsenpraktijk ingeschreven zijn. Het inschrijfformulier, te printen of verkrijgbaar bij de assistente, zal volledig ingevuld en zowel door u als door de nieuwe huisarts ondertekend moeten zijn voordat uw inschrijving in onze praktijk definitief is. In het landelijk ION-register (inschrijving op naam van een huisartsenpraktijk) worden wijzigingen bijgehouden.We zijn verplicht om uw legitimatiebewijs te controleren en benodigde gegevens in onze administratie op te nemen.

Uitschrijving vorige huisartsenpraktijk en informatie aan uw zorgverzekeraar
Informeer uw vorige huisarts als de inschrijving in onze praktijk definitief is. De overdracht van uw medisch dossier kan, uitsluitend na uw toestemming hiervoor, elektronisch of per aangetekende post plaatsvinden. Uw zorgverzekeraar wordt vervolgens via het landelijk systeem van inschrijving geïnformeerd over de wijziging.

Legitimatie
Sinds 1 juni 2009 is iedereen die gebruik maakt van zorg verplicht zichzelf eenmalig bij de zorgverlener te legitimeren om persoonsverwisselingen te voorkomen. Dit kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Om uw gegevens op een later moment op te nemen in onze administratie is een kopie van uw legitimatiebewijs handig voor ons, u bent echter niet verplicht om een kopie achter te laten.

Categorieën
Praktijkinformatie

Huisartsopleiding

Huisartsopleiding

Onze praktijk is een opleidingspraktijk in samenwerking met het LUMC. De arts in opleiding tot Specialist Huisartsgeneeskunde is volledig bevoegd om zelfstandig te werken tijdens spreekuren, visites en diensten onder supervisie van de opleider. In de loop van het opleidingsjaar wordt de praktijk gedurende korte periode volledig waargenomen door de huisarts-in-opleiding. Wij informeren u tijdig via deze website over deze ‘zelfstandige week’.

Categorieën
Praktijkinformatie

Waarneming

Waarneming tijdens Nascholing en Vakanties
Tijdens (verplichte) nascholingen en tijdens vakanties van de huisarts wordt er waargenomen door een waarnemend huisarts die op de praktijk zelf werkzaam is. Meestal is dit dr. Bosch, die de praktijk goed kent.

Calamiteiten-regeling bij onverwachte afwezigheid van de huisarts
Wanneer er, door een calamiteit, onverwacht, geen huisarts aanwezig is op de praktijk wordt er voor spoedgevallen kortdurend (maximaal een dag) collegiaal waargenomen door de overige huisartspraktijken in Hillegom totdat het probleem is opgelost. Vanzelfsprekend hopen we dat deze situatie zich nooit zal voordoen. Mocht dit toch het geval zijn dan wordt u door de praktijkassistente of via het antwoordapparaat verwezen naar een andere huisarts in Hillegom. De eerste letter van uw achternaam bepaalt waar u terecht kunt. Onderstaand vindt u de telefoonnummers van de overige huisartsenpraktijken in Hillegom (0252)

dr. Dekker 51 57 71
dr. v Dusseldorp 52 12 20
dr. van der Kaaden 51 51 14
dr. Kelderman / Wallaart 51 51 21
dr. Hamann / v.d. Kleij 51 96 85
dr. Saaf 51 54 17
dr. Tubbergen 24 02 60
Categorieën
Praktijkinformatie

Doktersdienst

Doktersdienst
Waarneming buiten praktijkuren is geregeld door de Doktersdienst Duin en Bollenstreek / De Limes in Voorhout. Hier werken alle huisartsen in de Bollenstreek samen om u met spoedgevallen buiten praktijkuren te helpen.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag, zondag en op feestdagen

Telefoonnummer: 0252-240212
Bel altijd eerst voordat u naar Voorhout gaat en houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand

Adres: Rijnsburgerweg 4b, 2215 RA, Voorhout

Kosten
Voor telefonisch advies, consulten en visites ontvangt u een rekening van de Huisartsenpost. U kunt deze rekening declareren bij uw zorgverzekeraar.

Medische gegevens
De waarnemende arts kan via de computer een samenvatting zien van uw medisch dossier bij de huisarts. Hierdoor is de arts beter in staat uw klacht te beoordelen, een diagnose te stellen en u te behandelen.
Gegevens over uw bezoek aan de dokterspost worden bewaard in een eigen, goed beveiligd systeem. Informatie over uw contact met de dokterspost wordt via de computer naar de huisarts verzonden en aan uw medische dossier toegevoegd.

Klachtenregeling
Op de website van de Doktersdienst vindt u informatie over de organisatie en klachtenregeling.

Categorieën
Praktijkinformatie

Uitslagen onderzoek

Uitslagen onderzoek
Wij raden u aan om altijd zelf te informeren naar een uitslag van een verricht onderzoek. Het principe van ‘geen bericht is goed bericht’, werkt niet als een uitslag niet binnenkomt. Helaas gebeurt dit af en toe. Een uitslag van een onderzoek is privacy gevoelig, laat er geen ander naar vragen.

Hoe lang duurt het voordat een uitslag van onderzoek bekend is?

  • voor bloedonderzoek is dat meestal 3 – 4 werkdagen.
  • Kweekresultaten zijn gewoonlijk na 5 werkdagen bekend.
  • Uitslag van röntgen- of echo-onderzoek is er na 3-4 werkdagen.
  • voor een uitstrijkje (bevolkingsonderzoek) is dit 2 tot 3 weken.

Urine-onderzoek
Bij twijfel over een blaasontsteking kunt u urine in een steriele verpakking (verkrijgbaar bij de apotheek) afgeven aan de assistente. U hoort van haar wanneer u kunt bellen voor de uitslag van het onderzoek. Een evt. recept verzenden we electronisch naar de apotheek, waar u de medicijnen kunt ophalen.

Categorieën
Praktijkinformatie

Herhaal recepten

Bestellen van Herhaal-medicatie:
U kunt dit zelf verzorgen door te bellen naar onze Herhaalrecepten-lijn. U kunt ons ook de lege verpakkingen (gebundeld per patiënt) brengen of uw apotheker vragen naar de Herhaal-service. Wij werken samen met de Delta en Benu-apothekers. Bestel uw medicijnen op tijd, reken op minimaal twee werkdagen voordat u ze in huis heeft.

Herhaalrecepten-lijn
Voor het telefonisch aanvragen van herhaalrecepten is een aparte lijn beschikbaar. 0252 – 740141
U kunt dit nummer direct bellen of u kunt u via het keuzemenu op de praktijklijn laten doorverbinden met deze lijn. Er wordt u vervolgens gevraagd naar uw naam, geboortedatum, adres en de te herhalen medicijnen. Hou de medicijnen daarom bij de hand als u belt en spreek de recepten-lijn zo duidelijk en volledig mogelijk in.

Spoedrecepten:
Uiteraard kunt u spoedrecepten, zoals antibiotica en pijnstillers, dezelfde dag bij uw apotheek ophalen.

Bestel uw medicijnen op tijd!
Uw apotheker is sinds enige tijd verplicht om medicijnen van bepaalde fabrikanten af te leveren. Gevolg is dat de medicijnen vaak niet in voorraad zijn en speciaal voor u besteld moeten worden.

Apotheken in Hillegom:

Categorieën
Praktijkinformatie

Spreekuren en Huisbezoek

Spreekuren en huisbezoek
Afspraak maken voor spreekuur, telefonisch consult of huisbezoek
Telefonisch kunt u, bij voorkeur tussen 08.00-10.00 uur, een afspraak voor het ochtend- of middagspreekuur maken. We reserveren dagelijks tijd voor spoedafspraken.

Spreekuren huisarts
Alleen volgens afspraak kunt u overdag en op dinsdagavond terecht. We reserveren maximaal 15 minuten voor een consult waarin meestal één hulpvraag beantwoord kan worden. We streven ernaar om wachttijden te voorkomen, de assistente zal daarom in overleg met u een inschatting van de benodigde tijd maken.

Telefonisch terugbelspreekuur
Het is niet altijd nodig om naar de praktijk te komen, u kunt de assistente daarom ook vragen om een telefonisch consult. Zij spreekt dan met u af hoe laat u door de huisarts wordt teruggebeld.

Huisbezoek
Visites worden aan het eind van de ochtend gereden. De assistente zal u altijd naar de reden van uw verzoek vragen om een inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee het huisbezoek moet worden afgelegd.

Categorieën
Praktijkinformatie

NHG Keurmerk (geaccrediteerde praktijk)

NHG geaccrediteerde praktijk
De praktijk heeft sinds april 2014 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan blijvende optimale kwaliteit van patiëntenzorg.

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?
Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden de gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis?Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Daarbij staat u als patiënt centraal.

Hoe werkt het?
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg en de praktijkorganisatie. Er wordt ook een enquête onder patiënten gehouden over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de praktijk. De praktijk wordt jaarlijks bezocht door een NHG-auditor om te beoordelen of verbeteringen zijn aangebracht en gemaakte afspraken werden nagekomen. Voldoet de praktijk aan de gestelde eisen, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen.

Uw mening is belangrijk!
Het oordeel van patiënten over de praktijk draagt bij aan concrete verbeterplannen. Via onderstaande links kunt u, anoniem, deelnemen aan de NHG-enquête over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren