Categorieën
Praktijkinformatie

Inschrijven als patiënt

Inschrijven als patient
De praktijk is open voor inschrijving van familieleden van onze patiënten en voor inwoners van Hillegom die nog niet als patiënt zijn ingeschreven bij één van de andere Hillegomse huisartsenpraktijken.

Kennismakingsgesprek
We stellen het op prijs als u vóór inschrijving een afspraak voor een kennismakingsgesprek maakt.

Inschrijfformulier
U kunt in Nederland slechts in één huisartsenpraktijk ingeschreven zijn. Het inschrijfformulier, te printen of verkrijgbaar bij de assistente, zal volledig ingevuld en zowel door u als door de nieuwe huisarts ondertekend moeten zijn voordat uw inschrijving in onze praktijk definitief is. In het landelijk ION-register (inschrijving op naam van een huisartsenpraktijk) worden wijzigingen bijgehouden.We zijn verplicht om uw legitimatiebewijs te controleren en benodigde gegevens in onze administratie op te nemen.

Uitschrijving vorige huisartsenpraktijk en informatie aan uw zorgverzekeraar
Informeer uw vorige huisarts als de inschrijving in onze praktijk definitief is. De overdracht van uw medisch dossier kan, uitsluitend na uw toestemming hiervoor, elektronisch of per aangetekende post plaatsvinden. Uw zorgverzekeraar wordt vervolgens via het landelijk systeem van inschrijving geïnformeerd over de wijziging.

Legitimatie
Sinds 1 juni 2009 is iedereen die gebruik maakt van zorg verplicht zichzelf eenmalig bij de zorgverlener te legitimeren om persoonsverwisselingen te voorkomen. Dit kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Om uw gegevens op een later moment op te nemen in onze administratie is een kopie van uw legitimatiebewijs handig voor ons, u bent echter niet verplicht om een kopie achter te laten.