Online inzage in uw dossier

Per 1 juli 2020 is een onderdeel van Wet Aanvullende Bepaling Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg van kracht. Dat betekent dat u het recht heeft op elektronische inzage in uw dossier. Uw huisarts maakt sinds juli 2019 gebruik van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net.

In MijnGezondheid.net kunt u online een samenvatting van uw dossier inzien. Daarnaast kunt u uitslagen van laboratoriumonderzoek en uw medicatie-overzicht bekijken.

Via thuisarts.nl vindt u aanvullende en betrouwbare informatie over deze service.