Over ons

MEANDER

Huisartsgeneeskunde is een specialisme waarbij de patiënt in diens beleving, opvattingen, waarden en normen van zijn of haar context, gezinssituatie en levensfase centraal staat. Als naam voor deze praktijk werd Meander gekozen. Letterlijk is dit een lus in de natuurlijke loop van een rivier, ontstaan door wisselende stroomsnelheden van het water. Symbolisch wordt een meanderende rivier wel gezien als ieder’s levensloop, die voortdurend in beweging is.

MISSIE


Het bieden van hoogwaardige reguliere huisartsenzorg conform wetenschappelijk onderbouwde standaarden en richtlijnen zoals deze door het NHG zijn opgesteld met aandacht en oog voor een bijdrage van de niet-reguliere vormen van geneeskunde alsmede het bieden van een kwalitatief uitstekende opleidingsplaatsen voor artsen en doktersassistenten waarbij we de Ubuntu filosofie een belangrijke plaats geven.
Een veel gebruikte definitie van Ubuntu is “het geloof in een universeel gedeeld verbond dat de gehele mensheid verbindt”.
De filosofie draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Het concept wordt wel gebruikt om te benadrukken dat er consensus moet zijn bij besluiten en menselijke ethiek nodig is om tot besluiten te komen en werd door
Desmond Tutu (1999) aldus verwoord: “Iemand met ubuntu staat open voor en is toegankelijk voor anderen, wijdt zich aan anderen in de wetenschap dat hij of zij onderdeel is van een groter geheel.”

VISIE


Consensus en het open staan voor anderen bepalen ons handelen. Beleid en beslissingen rondom zorg worden daarom in overleg hierover met de patiënt genomen. Er is overleg met andere zorgverleners; liefst volgens korte lijnen; direct en persoonlijk. De patiënt in diens context staat centraal.