Categorieën
Praktijkinformatie

NHG Keurmerk (geaccrediteerde praktijk)

NHG geaccrediteerde praktijk
De praktijk heeft sinds april 2014 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan blijvende optimale kwaliteit van patiëntenzorg.

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?
Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden de gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis?Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Daarbij staat u als patiënt centraal.

Hoe werkt het?
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg en de praktijkorganisatie. Er wordt ook een enquête onder patiënten gehouden over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de praktijk. De praktijk wordt jaarlijks bezocht door een NHG-auditor om te beoordelen of verbeteringen zijn aangebracht en gemaakte afspraken werden nagekomen. Voldoet de praktijk aan de gestelde eisen, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen.

Uw mening is belangrijk!
Het oordeel van patiënten over de praktijk draagt bij aan concrete verbeterplannen. Via onderstaande links kunt u, anoniem, deelnemen aan de NHG-enquête over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren