Privacy en Gegevensbescherming

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ons privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

U kunt ons privacyreglement downloaden en nalezen in .docx (Microsoft Word) en .pdf (Adobe PDF) formaat.

Als betrokkene heeft u onder andere het recht op inzage van gegevens (mits de privacy van anderen hierdoor niet wordt geschaad) en op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens in uw medisch dossier. Als u gebruik wilt maken van uw rechten dan kunt u dit mondeling of, middels onderstaand te downloaden aanvraagformulier, schriftelijk kenbaar maken.

Downloads:

Aanvraagformulier Medische Gegevens
Versie: v1.0.0 (2018-05-01)
Downloaden als [DocX] [PDF]

Privacyverklaring AVG Huisartsenpraktijk Lommmelaars
Versie: v1.0.0 (2018-05-01)
Downloaden als [DocX] [PDF]


Google Analytics

Ook op IT-gebied namen wij maatregelen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen. Onze IT-manager informeert u desgewenst over de technische details.


Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze
omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Met vriendelijke groet,
namens alle medewerkers van

Huisartsenpraktijk Lommelaars
Van den Endenlaan 38
2181 EK Hillegom