Categorieën
Praktijkinformatie

Spreekuren en Huisbezoek

Spreekuren en huisbezoek
Afspraak maken voor spreekuur, telefonisch consult of huisbezoek
Telefonisch kunt u, bij voorkeur tussen 08.00-10.00 uur, een afspraak voor het ochtend- of middagspreekuur maken. We reserveren dagelijks tijd voor spoedafspraken.

Spreekuren huisarts
Alleen volgens afspraak kunt u overdag en op dinsdagavond terecht. We reserveren maximaal 15 minuten voor een consult waarin meestal één hulpvraag beantwoord kan worden. We streven ernaar om wachttijden te voorkomen, de assistente zal daarom in overleg met u een inschatting van de benodigde tijd maken.

Telefonisch terugbelspreekuur
Het is niet altijd nodig om naar de praktijk te komen, u kunt de assistente daarom ook vragen om een telefonisch consult. Zij spreekt dan met u af hoe laat u door de huisarts wordt teruggebeld.

Huisbezoek
Visites worden aan het eind van de ochtend gereden. De assistente zal u altijd naar de reden van uw verzoek vragen om een inschatting te kunnen maken van de urgentie waarmee het huisbezoek moet worden afgelegd.

Categorieën
Nieuws

Bezig met onderhoud aan de website

De vorige site

Wij zijn momenteel de site aan het updaten. Nog niet alle informatie en documenten zijn beschikbaar. Excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,

Het Meander Team

Categorieën
Nieuws

Nieuws 2019

INFORMATION ABOUT YOUR DOCTOR’S OFFICE
The information leaflet about our GP practice for those patients who prefer an English of Polish version is available on the practice. Most important information in English has also been added to this website

MEEWERKEND DOKTERSASSISTENTES 2019
Lon Breedijk, Inge Rusman, Gerry van Tienen en Willemien van Tulder vormen sinds begin 2019 ons team aan assistentes
zie ook praktijkassistentie

MEEWERKEND HUISARTS 2019
Dokter Bosch werkt ook dit jaar met ons mee. Op donderdagen, tijdens vakantie en nascholingsdagen van de huisarts neemt zij de praktijk waar. zie ook huisartsen

HUISARTS IN OPLEIDING
Op meerdere dagen per week werkt er een arts in opleiding tot specialist Huisartsgeneeskunde, met ons mee. De huisarts-in-opleiding werkt zelfstandig tijdens spreekuren en visites onder supervisie van dokter Lommelaars.

PRAKTIJKACCREDITATIE EN PATIENTEN-ENQUETE


De jaarlijks terugkerende toetsing van de praktijk door het Nederlands Huisarts Genootschap (NHG) vond in maart 2019 plaats. Het ook dit jaar behaalde kwaliteitskeurmerk geeft aan dat we continu en meetbaar werken aan optimale praktijkvoering, medisch handelen en tevredenheid van patiënten. Het keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) en Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Via onze website kunt u deelnemen aan de enquête over het werk van de huisarts en de kwaliteit van de praktijk. Lees meer over dit keurmerk.

UITWISSELING MEDISCH DOSSIER DOOR ZORGVERLENERS DUIN & BOLLENSTREEK

Al enige jaren is uitwisseling van uw relevante medische gegevens met de dokterspost tijdens avond- nacht en weekenduren mogelijk, mits u hier toestemming voor heeft gegeven.
Op de website www.vzvz.nl vindt u informatie over de nieuwe wetgeving omtrent gegevensuitwisseling en een link naar de website www.ikgeeftoestemming.nl waar u kunt aangeven of u toestemming geeft voor inzage van uw dossier door huisartsen op de dokterspost.

Categorieën
Praktijkinformatie

NHG Keurmerk (geaccrediteerde praktijk)

NHG geaccrediteerde praktijk
De praktijk heeft sinds april 2014 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Dit betekent dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en actief werkt aan blijvende optimale kwaliteit van patiëntenzorg.

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?
Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden de gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis?Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Daarbij staat u als patiënt centraal.

Hoe werkt het?
Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg en de praktijkorganisatie. Er wordt ook een enquête onder patiënten gehouden over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de praktijk. De praktijk wordt jaarlijks bezocht door een NHG-auditor om te beoordelen of verbeteringen zijn aangebracht en gemaakte afspraken werden nagekomen. Voldoet de praktijk aan de gestelde eisen, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen.

Uw mening is belangrijk!
Het oordeel van patiënten over de praktijk draagt bij aan concrete verbeterplannen. Via onderstaande links kunt u, anoniem, deelnemen aan de NHG-enquête over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren